Trix

Lees meer over deze auteur
Mijn naam is Trix Marinusse

Acht jaar geleden kreeg ik de diagnose borstkanker met uitzaaiingen. Na 4 jaar behandelingen, operaties en therapieën kreeg ik een hand van de dokter met felicitaties en het verzoek een afspraak te maken voor de drie maandelijkse controle.
Tijdens die 4 jaar heb ik mij enorm verloren gevoeld en niet begrepen, maar ook na die jaren wist ik niet goed waar ik nog gelukkig van werd. Na een (te) lange zoektocht heb ik de regie over mijn leven weer kunnen terugpakken, maar dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Ik wist toen dat dit anders moest, daarom heb ik de SOUL SEARCH FOUNDATION opgericht; een stichting die de programmaweken 'Regie en vitaliteit na kanker' voor jongvolwassenen organiseert.
Nazorg na kanker, maar ook aandacht voor wie jij bent tijdens kanker is broodnodig, ook House of Ichõ biedt handvaten hoe je moet navigeren tijdens deze moeilijke periode. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan een betere kwaliteit van leven d.m.v. yoga zoals asana's, ademhalingsoefeningen of meditaties.

Deze auteur schreef ook deze artikelen